Tylko jedno pytanie

PRZEPRASZAM, TYLKO JEDNO PYTANIE.

Z racji moich zainteresowań zawodowych uczestniczę w wielu konferencjach i seminariach związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Podczas wykładów prezentowane są wyniki badań zachowań ryzykownych, które później wykorzystuję podczas konstruowania scenariuszy zajęć profilaktycznych w ramach szeroko pojmowanej edukacji do bezpieczeństwa  w Internecie.Niekiedy, po zapoznaniu się z wynikami badań zaprezentowanymi na konferencji pozostaje swojego rodzaju „niedosyt”. Brak jednego lub kilku pytań uzupełniających lub brak uszczegółowienia jakiegoś interesującego zagadnienia.

Prowadzę bardzo dużo zajęć z zakresu szeroko pojmowanej edukacji do bezpieczeństwa w Internecie. Kończąc lekcje, przekazuję uczniom do wypełnienia ankietę ewaluacyjną, której celem jest zmierzenie stopnia osiągnięcia zamierzonego celu. Czasami umieszczam w tej ankiecie jedno nurtujące mnie pytanie, z prośbą, aby uczniowie udzielili odpowiedzi.

Na więcej pytań brak jest niestety czasu. Wszystkie ankiety robione są z zachowaniem zasad etycznych koniecznych podczas prowadzenia badań pedagogicznych.

Zasadniczym celem badania jest stworzenie dobrego scenariusza konkretnych zajęć profilaktycznych, a także osobiste zapoznanie się z problematyką świata wirtualnego, który dla naszych Podopiecznych jest często bardziej realny od otaczającej ich rzeczywistości.

Mając nadzieję, że Szanowne Grono Pedagogiczne wykorzysta wnioski zawarte w diagnozach, zdecydowałem się sukcesywnie je publikować z podziałem na kategorie tematyczne.

Zapraszam.

KATEGORIE TEMATYCZNE ARTYKUŁÓW:

TELEFONY KOMÓRKOWE

CYBERPRZEMOC

DOPALACZE

CYBERBAITING

(tutaj, po opracowaniu następnych badań, ukazywać się będą kolejne kategorie tematyczne. Zapraszam do regularnego odwiedzania strony)