Rekomendacje


Certyfikat ukończenia szkolenia pn.: „Dopalacze – czyli najnowsze trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i osoby dorosłe – a przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym w praktyce.


– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie
http://www.sp1pruszkow.pl/


Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu
https://sp2blonie.edupage.org/


Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
http://www.zso.komorow.pl/


Podziękowanie za przeprowadzenie wykładu dot. samobójstw za pośrednictwem i z inspiracji Internetu na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski


Podziękowanie za współpracę ze Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie
http://www.slo23.edu.pl/


Podziękowanie za przeprowadzenie zajęć dot. bezpieczeństwa w Internecie w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
http://www.lopiastow.pl/


– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie – Koordynator szkolnego programu profilaktyki, Pani mgr Dorota Rybarczyk.
https://sp2pruszkow.edupage.org/


LO im. T Kościuszki w Pruszkowie
https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pruszkowski Miesiąc Aktywnego Seniora


Przedszkole nr 8 przy ul. Helenowskiej 6 w Pruszkowie