O nas

O nas

Zajęcia prowadzi Pan mgr Piotr Deputowski, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie w kierunku pedagogika, specjalność edukacja medialna

i informatyczna.

Obszarem jego zainteresowań badawczych są zagrożenia i ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie oraz samobójstwa dokonywane z inspiracji i za pośrednictwem sieci Internet.

Przez 20 lat pełnił służbę w Policji w charakterze Specjalisty ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Rejonowej Warszawa Śródmieście. Aktualnie zawodowo związany ze Urzędem Miasta w Pruszkowie, gdzie pracuje na stanowisku Kierownika Referatu Profilaktyki. Prowadzi zajęcia i szkolenia w placówkach oświatowo wychowawczych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa własnego, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni: (m.in. „Stop cyberprzemocy”; „Zagrożenia cyberprzestrzeni”; „Bezpieczeństwo własne”, „Profilaktyka antynarkotykowa”; „Rozpoznawanie zagrożeń presuicydalnych”, „Profilaktyka zachowań ryzykownych i agresji”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich” , „Stop sextingowi”, „Grooming – nie daj się” ) których adresatami są dzieci i młodzież, rodzice oraz nauczyciele. Prowadzi również zajęcia w Pruszkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku których ogólnym tematem jest bezpieczeństwo i podnoszenie kompetencji informatycznych seniorów.

Współautor wydanej drukiem książki „Akademia bezpiecznego wychowania” (2011 wydawnictwo Harmonia), adresowanej do dzieci ze szkół podstawowych.

Członek Miejskiego Zespołu Przeciwdziałania Narkomanii w Pruszkowie, oraz Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w latach 2011 – 2013 Przewodniczący Zespołu.

Uczestnik w charakterze prelegenta licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów gdzie prezentował zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa internetowego dzieci i młodzieży. Przez wiele lat współpracował z Fundacją Dzieci Niczyje w zakresie realizacji programu Dziecko w Sieci. Autor programów profilaktycznych związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem w Internecie.

Szereg zagadnień szkoleniowych powstaje w odpowiedzi na zalecenia kuratoriów w związku z nasileniem się określonych negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży szkolnej.