Akademia Bezpiecznego Człowieka

Uprzejmie informuję, że od 1 października 2018 roku, przygotowany został program profilaktyczny „Akademia Bezpiecznego Człowieka”, którego realizację zleciło Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast sfinansował Fundusz Sprawiedliwości. Program został przygotowany w wyniku współpracy Piotra Deputowskiego z Ogólnopolskim Pogotowiem Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Poszczególne moduły programu adresowane są do odbiorców wszystkich grup wiekowych czyli:

 1. uczniów klas młodszych i starszych szkół podstawowych,
 2. młodzieży placówek ponadpodstawowych
 3. osób dorosłych,
 4. seniorów

Podczas zajęć poruszona zostaje problematyka najnowszych zagrożeń charakterystycznych dla danej grupy wiekowej, a zwłaszcza:

 1. – bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu;
 2. – przemoc oraz cyberprzemoc;
 3. – zjawisko groomingu;
 4. -problematyka sekstingu oraz tzw. „sponsoringu”;
 5. – zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych;
 6. -zagadnienia dotyczące wyłudzania danych osobowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej,
 7. – problematyka stalkingu
 8. – oszustw, wyłudzeń i przemocy na szkodę seniorów.

Poszczególne zagadnienia dostosowane są do określonej grupy wiekowej.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z przyczynami, formami oraz  skutkami danej formy zagrożeń, a zwłaszcza poznają metody reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz minimalizacji jego skutków.

Informacje na temat programu znajdują się również na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pod tym linkiem.

Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji programu.